۲۳ مرداد ۱۳۹۵
rayhoon

ریحان

شناسنامه نعناع Labiatae تیره Ocimum Basilicum L., o.hispidum Lam. نام لاتین Sueet basil نام انگلیسی ریحان نام فارسی ریحان – صعتر هندی نام عربی   شرح گیاه گیاهی است علفی […]