۲۶ مرداد ۱۳۹۵
banafshe

بنفشه آفریقایی

همان طور که از نام آن مشخص است بومی مناطق گرم آفریقا است . این گیاه دارای ساقه خیلی کوتاه و برگ های طوقه ای بوده ، پهنک برگ ها […]
۲۶ مرداد ۱۳۹۵
pamchal

پامچال(پریمولا، گل نوروز)

گونه های متعدد پامچال بومی مناطق سرد و مرطوب هستند. این جنس در ایران ۶ گونه علفی دایمی زودرس و بهاره دارد که گونه های   p.   heterochroma (پامچال الوان، پامچال […]