۲۶ مرداد ۱۳۹۵
decorative

کاشت و تکثیر گیاهان زینتی

دو نوع تکثیر در گیاهان دیده می‌شود، تکثیر جنسی و تکثیر غیر جنسی. تکثیر مستقیم یا جنسی بیشتر به عنوان تکثیر بذری شناخته شده است. اساس کار در این روش […]
۲۶ مرداد ۱۳۹۵
soil

خاک و گیاهان پوششی

داشتن باغچه سبزی کاری همانند ساختن یک خانه است. شما برای خانه سازی باید از بنیاد آغاز کنید و پایه محکمی برای آن بسازید. بنابراین نخستین مرحله برای باغچه سبزی […]