۲۶ مرداد ۱۳۹۵
decorative

کاشت و تکثیر گیاهان زینتی

دو نوع تکثیر در گیاهان دیده می‌شود، تکثیر جنسی و تکثیر غیر جنسی. تکثیر مستقیم یا جنسی بیشتر به عنوان تکثیر بذری شناخته شده است. اساس کار در این روش […]
۲۶ مرداد ۱۳۹۵
soil

خاک و گیاهان پوششی

داشتن باغچه سبزی کاری همانند ساختن یک خانه است. شما برای خانه سازی باید از بنیاد آغاز کنید و پایه محکمی برای آن بسازید. بنابراین نخستین مرحله برای باغچه سبزی […]
۲۶ مرداد ۱۳۹۵
transplant

نشا کردن

آنچه لازم است از پیش مورد توجه قرار گیرد این است که آمیخته خاکی مورد استفاده برای تندش، بهتر است از نوعی باشد که بتوان از آن برای تمام مراحل […]
۲۶ مرداد ۱۳۹۵
bazr

کاشت بذر

گل های باغچه به دو صورت نشایی و کاشت مستقیم در زمین اصلی پرورش داده می شوند. در برخی گیاهان که به انتقال حساس هستند بذر آنها باید مستقیم در […]